Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

 

GIAO KÈO XỬ DỤNG

 
 

BÀI ĐĂNG

Nếu bài xin đăng gây ra lộn xộn v́ bất cứ lư do ǵ. Chúng tôi sẽ huỷ bỏ bài đó mà không cần thông báo cho tác giả.
GIƠÍ THIỆU TRẠM INTERNET CÁ NHÂN - RAO VẶT
: YVN hoàn toàn không chiệu trách nhiệm về nội dung của website cá nhân hay tiết mục Rao vặt. Trong trường hợp gây ra lộn xộn v́ bất cứ lư do ǵ. YVN sẽ huỷ bỏ liên kết tiết mục đó mà không cần thông báo cho tác gỉa.

Nếu linh kiện xin đăng vựơt quá giới hạn kỷ thuật. YVN có quyến từ chối đăng.

XỬ DỤNG KHÔNG GIAN DIỄN ĐÀN

Phải Viết chữ việt có dấu để được đọc và hiểu chính xác.

Diễn đàn chỉ chấp nhận chữ UNICODE bảng mă Europe ISO-8859-1 Font Tahoma & Verdana.
Có hai loại Tham luận Diễn đàn, dành cho mọi đề tài, để người đọc tự do lựa chọn và tham gia :

[Đàng Hoàng] Người viết không được dùng Tiếng lóng, Lời Lẽ thô tục.
[Văn thô tục] Người viết được dùng Tiếng lóng, Lời Lẽ thô tục.
Người xử dụng cam kết :

- Tôn trọng đời tư và quyền tự do cá nhân cuả người khác.

- Không tự đưa vào tham luận cuả ḿnh các Mă chữ HTML hoặc Mă chữ tương tự, liên kết, mà không có sự đồng ư trước của biên tập.

Tất cả các tham luận vi phạm những cam kết cơ bản trên đây sẽ bị xoá bỏ.

 
 
 


Ghi rơ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>